Analýza štýlu jazdy

Vezetési Stíluselemzés GPS nyomkövetéssel

Technológia iData Kft. je založený na analýze hodnôt meraných pomocou GPS. Poskytuje hodnotenie štýlu jazdy vodiča ľahko zrozumiteľným a rýchlym spôsobom, aby bolo možné

  • znížiť pravdepodobnosť nehôd, pretože ochrana ľudského života je mimoriadne dôležitá,
  • podporovať vodičov pri uplatňovaní obranného štýlu,
  • zvýšiť životnosť vozidiel,
  • zníženie nákladov na opravy,
  • ušetriť viac paliva,
  • znížiť emisie.

Medzi dôležité výhody tejto technológie patrí, že nevyžaduje inštaláciu žiadneho dodatočného hardvéru, nie je potrebné kalibrovať palubné jednotky, je vhodný pre každý typ a kategóriu vozidiel a môže byť nakonfigurovaný na diaľku.

Žiadosť o ponuku
icon box image

Bezpečnosť

Opatrnejší, ohľaduplnejší a bezpečnejší štýl jazdy.

icon box image

Vyhnutie sa nehodám

Je možné znížiť pravdepodobnosť nehôd.

icon box image

Životnosť vozidiel

Predĺženie životnosti vozidiel sa zvyšuje, údržba je efektívnejšia.

icon box image

Emisie

Monitorovanie teploty s certifikovaným zariadením.

icon box image

Úspora paliva

Defenzívny štýl jazdy umožňuje vodičovi šetriť palivo.

icon box image

Servis

Znížený čas strávený opravami.

Názory našich zákazníkov

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO
Vezetési Stíluselemzés GPS nyomkövetéssel

Čo je potrebné?

Identifikácia vodiča
Na správne spustenie reportu by mali byť vozidlá spoločnosti už vybavené službou identifikácie vodiča iData Kft. Ak to nie je možné, celkovo najazdená vzdialenosť sa nedá rozdeliť na samostatných vodičov.

Jediný prípad, keď nie je potrebná identifikácia vodiča, je vtedy, keď majú vodiči vozidlá pridelené na stále použitie.

„Beeper“ vo vozidle
Ak by ste chceli zabezpečiť, aby vaši vodiči dostali okamžitú spätnú väzbu o ich chybách. Dá sa zapnúť a vypnúť na diaľku.

Nastavenie
Nastavenie systému vykonáva Zákaznícky servis iData Kft.

Typ vozidla a kategória
Na vykonanie kategorizácie je potrebná presná značka a typ každého zúčastneného vozidla. To je dôležité pre nastavenie príslušných parametrov.

Žiadosť o ponuku

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO