Často kladené otázky

FAQ - Často kladené otázky

Čo znamená sledovanie GPS?

GPS je globálny lokalizačný systém, ktorý poskytuje lokalizačnú službu využívajúcu sieť približne 30 satelitov obiehajúcich okolo Zeme. Prijímač (napríklad pomocou antény nainštalovanej vo vozidle alebo mobilnom telefóne) prijíma signály satelitov a pomocou týchto signálov vypočíta svoju vlastnú polohu a rýchlosť. Môže byť použitý na navigáciu alebo na diaľkové sledovanie vozidiel.

Čo znamená sledovanie online?

V prípade sledovania vozidiel to znamená, že môžete sledovať pohyb vozidla v reálnom čaše, napr. na mape. To Vám uľahčí riadiť prevádzku vašej flotily a organizácie v reálnom čase. V prípade off-line systémov musia užívatelia zvyčajne manuálne sťahovať dáta z vozidla, čo znamená dodatočné pracovné zaťaženie a v prípade častého používania aj dodatočné náklady v porovnaní s on-line riešeniami, ktoré sa zvyčajne ponúkajú za paušálnu sadzbu.

Existuje dodatočný poplatok za získavanie údajov niekoľkokrát denne?

Nemá žiadne dodatočné náklady, prístup k údajom je neobmedzený a sťahovanie údajov v domácej krajine je bezplatné; okrem mesačného poplatku neexistujú žiadne ďalšie náklady.

Môže systém iTrack spracovať zoznam partnerov?

Áno, zoznam partnerov môžete definovať jednoducho v tabuľke programu Excel, ktorú možno importovať do systému tak, aby sa v zozname trás namiesto adries zobrazoval názov zaznamenaných partnerov.

Ako môžem zabezpečiť integritu súkromia zamestnancov?

Súkromný prepínač, ktorý možno pripojiť k systému sledovania, možno použiť na oddelenie súkromných a firemných trás. Súkromné cesty sú úplne oddelené a to sa zobrazuje osobitne aj v súhrne.

Ako funguje kontrola paliva?

Kapacitná palivová sonda je certifikovaný merací prístroj schopný merať palivo, ktoré sa používa na nepretržité a presné meranie množstva paliva v nádrži. Meracie zariadenie je prispôsobené na danú nádrž. Údaje namerané prístrojom sa zobrazia na grafe.

Aký operačný systém potrebuje systém iTrack?

Systém beží na všetkých hlavných operačných systémoch: Windows, Mac OS X, Linux.

Môžem tiež používať iTrack na svojom mobilnom telefóne?

Áno, na stránke m.itrack.hu je k dispozícii verzia optimalizovaná pre mobilné zariadenia, ako aj na prevzatie pre mobilné zariadenia so systémom Android a iOS.

Čo sa stane, ak moje vozidlá pravidelne cestujú aj do zahraničia?

V prípade monitorovania v zahraničí existuje niekoľko možností. Ak potrebujete on-line sledovanie často aj v zahraničí, môžeme ponúknuť naše paušálne balíčky. Ak nepotrebujete on-line sledovanie v zahraničí, „čierna skrinka“ je schopná ukladať cesty až do vzdialenosti 10.000 km a dáta nahrať hneď, ako vozidlo vstúpi do vnútrozemskej siete tak, aby boli údaje zaznamenané v zahraničí prístupné. Týmto spôsobom môžete dosiahnuť výrazné úspory, a dokonca aj v tomto prípade môžete v prípade potreby stále získavať údaje pomocou funkcie textových správ.