Kontakt

Žiadosť o ponuku

iData Kft ügyfélszolgálat

iData Kft. (ďalej len Spoločnosť) spravuje osobné údaje klientov a iných fyzických osôb na základe Predpisov ochrany a bezpečnosti údajov. Rozsah pôsobnosti predpisov sa vzťahuje na všetky postupy vykonávané u všetkých organizačných jednotiek Spoločnosti, počas ktorých sa uplatňuje správa osobných údajov na základe § 3, ods. 2 zákona CXII. z roku 2011 (Infotv.) alebo v nariadení 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady (GDPR).