Naše ocenenia

iData Kft, iTrack GPS Tracking System a experti pracujúci v tíme iData demonštrujú svoje zručnosti nielen v oblasti služieb, ale aj v mnohých ďalších oblastiach.

Niektoré z ocenení, na ktoré sme hrdí

Deloitte Technology Fast 50. 2014

Spoločnosť iData sa dostala medzi 50 najrýchlejšie rastúce technologické firmy v súťaži spoločnosti Deloitte.

S viac ako desaťročnou históriou súťaže je cieľom súťaže zaradiť technologické spoločnosti v strednej Európe podľa tempa ich rastu. Dôležitým kritériom je, že spoločnosť musí mať vlastný výrobok a musí byť vo väčšine maďarského vlastníctva.

Deloitte Technology Fast 500. 2013

iData sa dostala do Deloitte Technology Fast 500, a tým sa stala jednej z 500 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Okrem spoločnosti iData ešte ďaľších 5 maďarských spoločností má toto ocenenie.

Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu Deloitte Technology Fast 50 pre strednú Európu, sa automaticky kvalifikujú na toto prestížne ocenenie.

Deloitte Technology Fast 50 2013

Deloitte Technology Fast 50. 2013

iData Kft bola v roku 2013 opäť zaradená do zoznamu Deloitte Technology Fast 50.

V roku 2013 spoločnosť Deloitte už po štrnásty krát vyhlásila súťaž Fast 50, ktorá každoročne umiestnila päťdesiat najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technologických spoločností v strednej Európe. Tento rok zoznam obsahuje osem krajín regiónu. Spoločnosti sú zaradené na základe rastu tržieb z predaja v predchádzajúcich piatich rokoch, preto je obrovským úspechom byť medzi nominovanými Fast 50 v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Ocenenie Red Herring Europe Top 100

Spoločnosť iData Kft, ktorá sa špecializuje na sledovanie GPS, bola vybraná spomedzi európskych spoločností Top 100 vybraných spoločnosťou Red Herring z roka na rok. Do roku 2013 nebola vybraná žiadna maďarská spoločnosť.

Expertný tím Red Herring aj tento rok analyzoval viac ako tisíc popredných technologických firiem a riešení a vybrali tie firmy, v ktorých vidí potenciál pre dynamický rast.

Mediálna firma od roku 1996 skúma a podporuje najsľubnejšie podniky na každom kontinente.

Deloitte Technology Fast 500

Konečný výsledok Deloitte Technology Fast 500 bol zverejnený.

Na zozname je iData Kft zaradená na 166. priečku medzi technologickými, mediálnymi a telekomunikačnými spoločnosťami regiónu EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika).

Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu Deloitte Technology Fast 50 pre strednú Európu, sa automaticky kvalifikujú na toto prestížne ocenenie.

Deloitte Technolgy Fast 50

Na základe výsledkov súťaže 2012 v súťaži Deloitte Technology Fast 50, iData Kft bola 2. najrýchlejšie sa rozvíjajúcou technologickou spoločnosťou v Maďarsku a 17. v strednej Európe.

Ocenenie Deloitte Technology Fast 50 s viac ako desaťročnou históriou je jednou z najdôležitejších ocenení technologických firiem v regióne.

SAP Quality Awards, 2011.

SAP Quality Awards, 2011.

V októbri 2011 sme v Prahe získali renomovanú cenu SAP Hungary.

Zavedenie systému riadenia spoločnosti SAP v spoločnosti iData Kft bolo vybrané medzi najlepších v regióne.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže SAP Quality Awards bola kvalita implementácie informačného systému a prínosy pre organizáciu získané používaním systému.