Naše ocenenia

iData Kft, iTrack GPS Tracking System a experti pracujúci v tíme iData demonštrujú svoje zručnosti nielen v oblasti služieb, ale aj v mnohých ďalších oblastiach.

Niektoré z ocenení, na ktoré sme hrdí

loyality awards

Loyalty Award 2018

Lajos Szabó, výkonný riaditeľ spoločnosti iData, získal cenu Loyalty Award za svoje dlhoročné, vynikajúce odhodlanie, angažovanosť a podporu klubu veľkých podnikových logistických lídrov.

Pegazus-díj 2017

Cena Pegasus 2017

Cena Pegasus oceňuje výkon najdynamickejších maďarských malých a stredných podnikov. Ceny udeľuje spoločnosť Enterprise Investors súkromná a riziková investičná spoločnosť, Bisnode, jeden z popredných európskych poskytovateľov informácií o digitálnom podnikaní, a Dentons, najväčšia právnická kancelária na svete.

Opten 'A' rebríček

Na základe rebríčka Opten Kft je iData Kft jedným z najspoľahlivejších hráčov na maďarskom trhu. Finančné riziko spojené s obchodovaním s iData patrí medzi najnižšie.

Opten Kft. od roku 1994 je lídrom na trhu obchodných a právnych informácií a ich firemný informačný systém využíva široká komunita maďarských finančných inštitúcií, spoločností a MSP.

Family-friendly Workplace ocenenie 2016

iData Kft získala cenu Family-Friendly Workplace 2016, ktorú vyhlásilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ľudské postoje a firemná politika priaznivá pre rodinu, ktoré si firma cení, sa teraz oficiálne potvrdili a uznali.

Cieľom súťaže bolo podporiť programy zamerané na vytváranie a rozvoj pracovísk, ktoré sú vhodné pre rodiny a ktoré prispievajú k dosiahnutiu rovnováhy medzi prácou a rodinou a k harmonizácii záväzkov ľudí voči týmto dvom dôležitým oblastiam života.

Mladý líder roka 2015

Jeden zo spoluzakladateľov a vlastníkov a strategický líder iData Kft. András Szabó získal ocenenie Mladý líder roka.

Súťaž vyhlásil koučingový tím v súlade s misiou Akadémie pre mladých lídrov.

András sa podieľa na riadení iData Kft. od založenia spoločnosti, ktorá v tomto roku oslávila svoje 10. výročie. Po niekoľkých rokoch prevádzkovej činnosti pracoval v každej riadiacej funkcii v spoločnosti, preto má úplný prehľad o procesoch iData Kft. a môže koordinovane riadiť strategické úlohy.

Marketing aktívna spoločnosť roka 2015

Spoločnosť iData získala päť ocenení v oblasti marketingových diamantov, ocenenie Marketing aktívna spoločnosť roka, ako aj špeciálnu cenu v Národnej súťaži pre malé a stredné podniky, ktorú vyhlásila Maďarská marketingová asociácia.

Maďarské malé a stredné podniky sa mohli uchádzať o titul Marketing Aktívna spoločnosť roka 2015 prezentáciou svojich marketingových kampaní a aktivít. Hlavná cena bola udelená spoločnosti, ktorá získala ocenenie Marketing Diamond v najviac kategórií.

Telekom, Üzleti App-ok versenye, különdíj

Telekom, súťaž Business Apps, špeciálna cena

iData Kft získala špeciálnu cenu súťaže s jedným zo svojich jedinečných produktov, systémom analýzy štýlu jazdy.

Riešenia založené na IoT boli predstavené v súťaži Business Apps. V Maďarsku bolo takmer sto súťažiacich.

Systém analýzy štýlu jazdy, ktorý je prepojený so systémom iTrack, má za cieľ pomôcť svojim používateľom vyhnúť sa nesprávnym štýlom vedenia motorových vozidiel a tým ušetriť i peniaze.

Cena za podnikateľskú etiku

V roku 2014 bola už po pätnásty krát udelená cena za podnikateľskú etiku, ktorá bola založená pred 14 rokmi a stala sa prestížnym uznaním podnikateľského života. Vytvoril ho profesor Ervin László, riaditeľ Klubu Budapešt, a Mária Demcsák, šéfredaktorka časopisu Piac & Profit.

Cieľom ocenenia je zamerať pozornosť maďarskej spoločnosti na tie podniky, ktoré prostredníctvom svojej činnosti a správania preukazujú príklad zodpovedného, etického riadenia a obchodnej prítomnosti a posilňujú dôveru medzi spoločnosťou a podnikateľským sektorom.

Inteligentná spoločnosť roka 2014

18 konkurenčných spoločností prihlásilo do súťaže celkovo 509 zamestnancov a 183 z nich dosiahlo skóre Mensa, teda najvyššiu inteligenciu, ktorá je charakteristická len pre 2% ľudstva.

Medzi nimi bolo 32 zamestnancov iData, ktorí dosiahli také vynikajúce výsledky, že spoločnosť získala ocenenie Inteligentná spoločnosť roka v kategórii MSP (skupina podnikov s menej ako 100 zamestnancami).

Deloitte Technology Fast 50. 2014

Spoločnosť iData sa dostala medzi 50 najrýchlejšie rastúce technologické firmy v súťaži spoločnosti Deloitte.

S viac ako desaťročnou históriou súťaže je cieľom súťaže zaradiť technologické spoločnosti v strednej Európe podľa tempa ich rastu. Dôležitým kritériom je, že spoločnosť musí mať vlastný výrobok a musí byť vo väčšine maďarského vlastníctva.

Deloitte Technology Fast 500. 2013

iData sa dostala do Deloitte Technology Fast 500, a tým sa stala jednej z 500 najrýchlejšie rastúcich technologických spoločností v Európe, na Strednom východe a v Afrike.

Okrem spoločnosti iData ešte ďaľších 5 maďarských spoločností má toto ocenenie.

Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu Deloitte Technology Fast 50 pre strednú Európu, sa automaticky kvalifikujú na toto prestížne ocenenie.

Pamätná minca Národnej banky Maďarska

Generálny riaditeľ Lajos Szabó dostal na podujatí Klub tvorcov hodnôt Pamätnú mincu Národnej banky Maďarska.

Pamätné mince sú umelecké mince vyrobené z drahých kovov, ktoré sú akceptované ako zákonné platidlo vo vydávajúcej krajine. Hlavným účelom ich vydávania je odovzdávať historické a kultúrne hodnoty, zvyšovať povedomie o týchto hodnotách, vzdelávať a v neposlednom rade pripomínať a vzdávať hold osobe alebo udalosti alebo výročiu, ktoré sa na nich prezentuje.

Maďarské pamätné mince môže vydávať výlučne Národná banka Maďarska.

Nominácia na cenu podnikateľa roka

Považujeme za veľmi dôležité a veľkú česť, že iData Kft dostala príležitosť predstaviť sa medzi najväčšími a najúspešnejšími firmami.

Ocenenie Podnikateľ roka je niekedy spomínané ako Oscar priemyslu.

Najúspešnejší maďarskí podnikatelia boli nominovaní na toto prestížne ocenenie už po desiaty raz v roku 2013 a medzi nimi aj iData Kft.

Deloitte Technology Fast 50 2013

Deloitte Technology Fast 50. 2013

iData Kft bola v roku 2013 opäť zaradená do zoznamu Deloitte Technology Fast 50.

V roku 2013 spoločnosť Deloitte už po štrnásty krát vyhlásila súťaž Fast 50, ktorá každoročne umiestnila päťdesiat najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technologických spoločností v strednej Európe. Tento rok zoznam obsahuje osem krajín regiónu. Spoločnosti sú zaradené na základe rastu tržieb z predaja v predchádzajúcich piatich rokoch, preto je obrovským úspechom byť medzi nominovanými Fast 50 v dvoch po sebe nasledujúcich rokoch.

Ocenenie Red Herring Europe Top 100

Spoločnosť iData Kft, ktorá sa špecializuje na sledovanie GPS, bola vybraná spomedzi európskych spoločností Top 100 vybraných spoločnosťou Red Herring z roka na rok. Do roku 2013 nebola vybraná žiadna maďarská spoločnosť.

Expertný tím Red Herring aj tento rok analyzoval viac ako tisíc popredných technologických firiem a riešení a vybrali tie firmy, v ktorých vidí potenciál pre dynamický rast.

Mediálna firma od roku 1996 skúma a podporuje najsľubnejšie podniky na každom kontinente.

Deloitte Technology Fast 500

Konečný výsledok Deloitte Technology Fast 500 bol zverejnený.

Na zozname je iData Kft zaradená na 166. priečku medzi technologickými, mediálnymi a telekomunikačnými spoločnosťami regiónu EMEA (Európa, Stredný Východ a Afrika).

Spoločnosti, ktoré sa dostanú do zoznamu Deloitte Technology Fast 50 pre strednú Európu, sa automaticky kvalifikujú na toto prestížne ocenenie.

Deloitte Technolgy Fast 50

Na základe výsledkov súťaže 2012 v súťaži Deloitte Technology Fast 50, iData Kft bola 2. najrýchlejšie sa rozvíjajúcou technologickou spoločnosťou v Maďarsku a 17. v strednej Európe.

Ocenenie Deloitte Technology Fast 50 s viac ako desaťročnou históriou je jednou z najdôležitejších ocenení technologických firiem v regióne.

Ökoindustria 2011 Produktové ocenenie

Systém odpadového hospodárstva iWacos bol vytvorený konzorciom troch firiem.

iData Kft poskytuje jeden z hlavných pilierov systému: GPS sledovací systém.

Na konferencií, ktorý sa konal v roku 2013, zástupcovia spoločností vyvíjajúcich systém inteligentného nakladania s odpadmi iWacos – zo strany iData Kft. zakladateľ a majiteľ Lajos Szabó prezentoval systéme a jeho využívanie.

SAP Quality Awards, 2011.

SAP Quality Awards, 2011.

V októbri 2011 sme v Prahe získali renomovanú cenu SAP Hungary.

Zavedenie systému riadenia spoločnosti SAP v spoločnosti iData Kft bolo vybrané medzi najlepších v regióne.

Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže SAP Quality Awards bola kvalita implementácie informačného systému a prínosy pre organizáciu získané používaním systému.