Špeciálne čerpadlá a agregátory

GPS sledovanie špeciálnych čerpadiel a agregátorov

V prípade stacionárnych strojov, ako sú generátory, je meranie prevádzkových hodín jedným z hlavných úloh. Ak sa prípustná spotreba môže zúžiť s niektorými dodatočnými nameranými údajmi, systém detekuje aj minimálne množstvo nasávaného paliva. Čím viac údajov je k dispozícii, tým presnejšia je správa. Systém sledovania umožňuje zvýšenú spotrebu paliva v prípade vyšších otáčok.

Namerané údaje nemusia byť priebežne monitorované, pretože sledovací systém automaticky zasiela varovanie o podozrivých prípadoch.

Podľa našich skúseností sa náklady na inštaláciu satelitného sledovacieho systému vrátia do 1 alebo 2 mesiacov, zatiaľ čo ročné úspory vyplývajúce z presných pracovných činností a zabránenia krádeži paliva by mohli dosiahnuť milióny forintov.

Žiadosť o ponuku

Naše služby

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO

Názory našich zákazníkov

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO