Súkromný / Firemný prepínač

Súkromný / Firemný prepínač

Oddelenie súkromných / firemných ciest pomocou GPS sledovania

Chceli by ste vedieť, koľko vaši predajcovia pracujú a koľko používajú autá na súkromné účely? Presné reporty s rešpektovaním osobných práv!

Predajcovia a mnohí zamestnanci používajú autá aj na súkromné účely. V prípade 24-hodinového zberu údajov by to viedlo k problémom s osobnými právami, keďže zamestnávateľ by získal prístup k súkromným informáciám o zamestnancov.

iData Kft. vyvinul systém iTrack GPS Tracking System takým spôsobom, že sa neporušujú osobné práva, ale presné vyúčtovanie je stále možné.

Žiadosť o ponuku
icon box image

Reporty

Automatické reporty oddelením súkromných a služobných ciest.

icon box image

Osobné práva

Zoznam obsahuje len prejdené kilometre.

icon box image

Vyúčtovanie

Táto funkcia uľahčuje správne vyúčtovanie.

icon box image

Prepínač

Prepínač je elegantne vypracovaný, ale môže byť ukrytý aj v odkladacej schránke.

icon box image

Znížiť počet reportov

Reporty budú presnejšie, administratívna záťaž sa zníži.

icon box image

Kniha jázd

Efektívnejšie a transparentnejšie reporty na náklady vozového parku.

Názory našich zákazníkov

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO

Sledovanie v súkromných prípadoch

Vozidlá, ktoré boli prepnuté na súkromné používanie, zmenia si farbu na modré na mape a ukazujú poslednú pracovnú pozíciu. Takto je možné zabezpečiť transparentné sledovanie pri maximálnom zohľadnení osobných práv.

Možnosti spracovania súkromných údajov

Súkromné cesty môžu byť skryté viacerým spôsobom: systém naďalej prijíma údaje, ale to zostáva pre používateľa neviditeľné. V tomto prípade sa počet ubehnutých kilometrov uloží aj v prípade súkromných ciest, ale trasy nie sú viditeľné. Odporúčame túto verziu; v súlade s legislatívou zamestnávateľ nemá prístup k osobným údajom, iba k štatistikám (napr. počet kilometrov najazdených v súkromnom nastavení).

Palubná jednotka vypne možnosť príjmu signálu GPS a neposiela svoju polohu. V tomto prípade server nemôže zbierať údaje o počte prejdených kilometrov, ale ani osobné údaje sa nedostanú do iData. (Treba poznamenať, že tieto údaje nemôžeme priradiť k osobám, tj. Nejde o osobné údaje pre iData, ale len pre zamestnávateľa.)

Prepínač vypne palubnú jednotku, čím sa stratí všetok kontakt medzi palubnou jednotkou a centrálnym serverom.

 

Žiadosť o ponuku

Vyskúšajte náš systém zadarmo!

Test ZADARMO